Frugtbuske og frugttræer​

I »gamle dage« var det utænkeligt med en have uden frugtbærende planter. Så vendte billedet, i en lang årrække har de ikke været særlig populære. Det var nemmere at købe, der var besvær med at beskære o.s.v.

Men de tider er forbi. Nu er der stor interesse for at avle bær og frugter selv, og der er jo heller intet, der smager bedre end det, der høstes i egen have.

Desuden kan især frugttræerne jo også være en pryd, både når de blomstrer og bugner af frugt.

Og der er kommet sundere sorter frem, dels nye sorter, og dels på dværggrundstammer, der bærer frugt hurtigt og som ikke bliver så store.

Pasningen er trods alt også overkommelig, og derfor bør de indgå som noget selvfølgeligt, når en have planlægges og anlægges.

FRUGTBUSKENE

De mest plantede er de velkendte solbær, ribs og stikkelsbær. Det kan godt lade sig gøre at plante dem mellem prydbuske, men det er dog bedre at plante i nyttehaven.

En passende planteafstand er 2,00 m, plantetidspunkt er for de barrodede fra oktober til juni, og for planter i potte hele året, hvis vejret tillader det.

Hindbær er også en populær kultur. De kan plantes som busket i et hjørne, eller i en række med ca. 50 cm afstand. Vær opmærksomme på, at de breder sig ved udløbere. Plant dem ikke nærrnere ved andre buske end ca. 2 meter.

Hvis pladsen tillader det, er storfrugtede hassel og hyld samt forædlede mirabeller også blandt de frugtbærende buske, vi kan høste et godt udbytte på. Mindste planteaf stand for disse buske bør være 2,5 meter.

PASNING

Frugtbuske giver sjældent større problemer. De holdes åbne ved, at de ældste grene, som er mørkere og mere ru i barken end unge grene, fjernes helt nede ved jorden i et passende antal hvert efterår efter høst. Solbær bør udtyndes hårdt, da de bærer mest på unge grene. Ribs og stikkelsbær behandles mere moderat, men må dog aldrig blive for tætte.

Stammede frugtbuske må udtyndes særlig kraftigt for at kronernes vægt ikke bliver større, end stammen kan bære.

På hindbær fjernes alle afbårne skud lige efter høsten, da der ellers let forekommer angreb af stængelsyge. Desuden kan det være nødvendigt at foretage en vis udtynding af nye skud ved opgravning.

Hassel, hyld og mirabelle udtyndes efter behov. Også her fjernes overflødige ældre grene helt.

Skadedyr og svampesygdomme må bekæmpes i nødvendigt omfang.

Desuden skal nævnes, at frugtbuske giver et stort merudbytte ved rigelig gødskning, brug ca. 100 gram klorfri NPK-gødning pr. busk i april, juli og september.​

FRUGTTRÆER

Æbler, pærer, blommer, kirsebær og moreller kan plantes som fritvoksende eller espalieres på tråd, raftehegn og murflader.

frugt

De fritvoksende kan udmærket plantes mellem havens prydbuske, helst i forgrunden og med et fladt bunddække under. Træer, plantet på denne måde, står ret frit og vil kunne udvikle en pæn krone. De kan også plantes i græsplænen. I så fald bør græsset ikke gro helt ind til stammerne.

Beskæring er enkelt. Klip ikke i grenspidserne, men fjern syge, svage og uheldigt placerede grene, så kronerne bliver brede og åbne. Nyplantede træer danner en undtagelse, idet man for at få en stærk grenbygning efter plantningen klipper ca. halvdelen af årsskuddene tilbage over en udadvendt knop og samtidig fjerner overflødige grene helt. Fire-fem skud er nok at bygge kronen op på.

Espaliertræer formes fladt ved tilbinding, tilbageskæring udenfor sideskud og ved sommerknibning.

Sygdomme og skadedyr må også holdes i ave, men nyere sorter er så sunde, at de sjældent giver større problemer.

Gødskning gives som til havens øvrige planter, men er tilvæksten voldsom, så vær lidt tilbageholdende. For megen gødning, især i god jord, kan give en stærk tilvækst, som kan resultere i mindre frugtsætning.

Udtynding af frugter kan være nødvendig, hvis for mange er skabte. Det giver ikke et mindre udbytte, men en bedre kvalitet.​

Hør mere om dine muligheder

Har du brug for vejledning eller et godt råd, er du velkommen til at kontakte os.

Vi giver naturligvis også et uforpligtende tilbud på en specifik opgave.

Vi glæder os til at hjælpe dig videre i processen.

Kontakt os i dag

Udfyld vores formular med så mange detaljer om dit projekt som muligt og vi vil efterfølgende svare dig hurtigst muligt.

 
 
 
 
Vedhæft fil/billede
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Aktuelt​ hos Elmerhøj Anlægsgartneri A/S

Seneste nyheder, tilbud og jobopslag.

Elmerhøj Anlægsgartneri A/S

Skelhøjsvej 1, 9541 Suldrup

​CVR: 29442703

Kontakt os

Telefon: 98 37 86 06

E-mail: info@elmerhoj.dk